Aanvullend onderzoek

Voor het stellen van een goede diagnose en om een goede behandeling te geven is soms het algemene onderzoek niet voldoende en zijn er aanvullende onderzoeken noodzakelijk.
Een aantal van deze aanvullende onderzoeken zijn hier op de praktijk uitvoerbaar zoals onder andere een urine en bloedonderzoek voor suikerziekte, leverenzymen, nierfunctie en hematocriet te bepalen.
Ook röntgen en echo(in beperkte mate) is hier in huis te doen. Deze onderzoeken helpen ons het probleem achterhalen zodat we de meest optimale behandeling kunnen inzetten.