Samenwerking met collega’s & specialisten

Samenwerking is tegenwoordig niet meer weg te denken in deze maatschappij. De diergeneeskunde heeft vele (sub)specialisaties en het idee dat een dierenarts alles zelf deed is niet meer van deze tijd.

Ik werk samen met collega s wat betreft de spoeddienstverdeling maar ook wat betreft sommige verdere onderzoeken (cardio en buik echografie), tandheelkunde (oa dentale rontgen), oogheelkunde en orthopedie.
Ook is het soms noodzakelijk u dier bij een zeer ernstige/specifieke aandoening te verwijzen naar een specialist. Dat zullen we altijd in goed overleg met u doen.